Jakie wkładki ortopedyczne są dobre?

Indywidualne wykonywanie wkładek ortopedycznych kształtowanych stopą pacjenta – metoda termoplastyczna

Metoda termoplastyczna jest jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod indywidualnego wykonywania wkładek ortopedycznych.

Wykonanie wkładek termoplastycznch każdorazowo poprzedzone jest szczegółowym badaniem stóp specjalistycznymi urządzeniami jak podoskop, plantograf lub badanie komputerowe. Skuteczność wkładek ortopedycznych osiąga się w wyniku badania i dokładnego przeniesienia kształtów i deformacji stóp pacjenta uwzględniając je w poszczególnych elementach składowych wkładek.

W dalszym procesie wykonywania wkładek ortopedycznych uczestniczy sam pacjent, który własnymi stopami nadaje im odpowiedni kształt.

Przy metodzie tej wykluczone są wszelkie niedoskonałości, których trudno uniknąć przy tradycyjnych procesach wytwarzania. Do produkcji tego typu wkładek, zastosowano nowej generacji plastyczne materiały termoplastyczne i ekologiczne.

Indywidualne wykonywanie wkładek ortopedycznych metodą termoplastyczną zalecane jest przez lekarzy specjalistów pacjentom z dolegliwościami stopy cukrzycowej oraz przy pozostałych znacznych deformacjach stóp.